27 de ani de activitate ca magistrat procuror

Traficul si consumul ilicit de droguri.

Practica judiciara adnotata

Prezenta lucrare este structurată pe o analiză din punct de vedere practic a majorității infracțiunilor prevăzute de legislația națională în materie antidrog – Legea nr. 143/2000, republicată - , sens în care s-a urmărit selectarea unor cazuri practice complexe, reprezentative pentru acest subdomeniu al criminalității organizate, prin raportare atât la forma de bază a infracțiunii, dar și la formele agravante de manifestare, printr-o analiză a elementelor de drept substanțial și a celor de procedură penală. Cartea grupează exclusiv cauze judecate definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție, corespunzătoare perioadei anilor 2014-2015, sens în care s-a pus un accent deosebit pe jurisprudența actuală a instanței supreme în materia infracțiunilor privind traficul și consumul ilicit de droguri, cu elemente de analiză particulare, generate de intrarea în vigoare, după data de 1 februarie 2014, a noului Cod penal și a noului Cod de procedură penală.

Particularitatile criminalitatii organizate in Romania

Editia_a_1-a

Cartea este expresia experienței practice a autorului, dobândită în cei 20 de ani de activitate ca magistrat procuror, dintre care peste 12 ani desfășurați doar în structuri de combatere a criminalității organizate, ceea ce a determinat o preocupare aparte pentru o evaluare detaliată, teoretică și practică, a principalelor tipuri de infracțiuni grave întâlnite în România – traficul de droguri, traficul de persoane, criminalitatea informatică, terorismul și finanțarea terorismului, criminalitatea afacerilor, fenomenul spălării banilor –, toate realizate prin inserarea de abordări statistice, invocarea de cazuri practice și trimiteri punctuale la elementele de drept comparat.

Particularitatile criminalitatii organizate in Romania.

Editia_a_2-a

Lucrarea de față – aflată la ce-a de-a doua ediție – își propune o analiză integrată, multidisciplinară a criminalității organizate în Romania, evaluată în contextul celei regionale, europene și mondiale, pornind de la primele referințe de ordin istoric, comparând elementele strict teoretice referitoare la premisele apariției acestui fenomen și factorii săi favorizanți, cu detalierea activităților criminale ale principalelor grupuri infracționale cunoscute pe plan mondial și a modurilor lor de organizare și acțiune.

Mijloace specifice de investigare a infractiunilor de criminalitate organizata

În contextul globalizării, al intensificării schimburilor economice, al concurenței fără precedent în maximizarea profiturilor, asistăm în mod evident și la o creștere progresivă a criminalității, în general, și a celei transfrontaliere, organizate, în particular. Statele depun eforturi susținute în a implementa politici penale de combatere a fenomenului de criminalitate organizată, adaptate principiului potrivit căruia pentru forme speciale de criminalitate trebuie acționat cu mijloace speciale de investigare.